Praha Jeruzalém

Každý podzim, když je začátek školního roku na spadnutí, se objeví na obzoru hrozba stávky učitelů. Letos jsou v centru vyjednávání mezi učiteli a ministerstvem školství doporučení Dovratovy komise pro reformy vzdělávání. Komise vznikla na podzim roku 2004, aby provedla velmi podrobnou analýzu celého školského systému. Na počátku tohoto roku dokončila svoji studii a představila rozsáhlou řadu doporučení sestavených tak, aby zvýšila úroveň vzdělávání a vyšla vstříc jak studentům, tak učitelům. Doporučení zahrnují všechno – prodloužení školního dne ze čtyř na sedm hodin, zkrácení studijního týdne z šesti na pět dní, snižování počtu učitelů a současné zvýšení nároků na výuku a samozřejmě i platů těch, kteří budou normy splňovat. Komise rovněž navrhla, aby školy dodržovaly minimální státní studijní plán a aby školy s malým počtem přihlášených žáků nedostávaly státní dotace. Ačkoliv do začátku školního roku nezbývá ani týden, jednání stále pokračují.

26.08.2005 00:00 5