Praha Jeruzalém

Izraelská policejní stanice naproti Olivetské hoře je na svém místě už odnepaměti, ale s přestěhováním policejní centrály do nové oblasti v blízkosti Ma´ale Adumim, se stará centrála uvolní. proto nyní probíhají jednání

mezi Ateret Cohanim, organizací s hlavním cílem zajistit přítomnost Židů v celám izraelském hlavním městě, a Buhcarin, židovskou komunitou v Jeruzalémě, která nemovitosti vlastní. I přesto, že leží převážně v arabském sousedství Ras el-Amud, je zde přes ulici komplex 51 bytových jednotek, který vybudoval Ateret Cohanim. „Hlavním smyslem je to, že rozšíříme židovskou přítomnost na jednu z nejsvětějších hor pro židovský národ.“, řekl mluvčí Ateret Cohanim, Daniel Luria.

26.08.2005 00:00