Praha Jeruzalém

Izraelský Nejvyšší soud rozhodl, že vláda může rozšířit bezpečnostní bariéru tak, aby zabrala některé osady v Judsku a Samaři. V prohlášení stojí, že bariéra je nutná k ochraně života izraelských občanů před sebevražednými útoky Palestinců. Toto rozhodnutí jde přímo proti rozhodnutí soudu v Hágu, který prohlásil stavbu za ilegální. Je to poněkud změna v rozhodování izraelského Nejvyššího soudu, který obvykle rozhodoval o stavbě bariéry s ohledy na Palestince. Díky tomu byla její trasa měněna a stavba drasticky zpomalena. Poslední rozhodní Nejvyššího soudu je vítězstvím pro Ariela Šarona, který se zasazoval o zachování největších osad na Západním břehu.

15.09.2005 00:00 2