Praha Jeruzalém

Premiér Ariel Šaron řekl generálnímu shromáždění Organizace spojených národů, že přijímá návrh Palestinského státu, ale Palestinci prý musejí prokázat, že stojí o to, aby po odsunu z Gazy následoval mír. „Palestinci budou vždy našimi sousedy.“, řekl Šaron v hebrejštině. „My je respektujeme a neusiluje o převzetí vlády nad nimi. I oni mají nárok na svobodu a suverénní národní identitu ve své vlastní zemi.“ Zároveň ale Šaron přislíbil, že Jeruzalém zůstane nerozděleným a navždy hlavním městem Židů, a také to, že sporná bezpečnostní bariéra v Judsku a Samaří bude postavena. „Bariéra chrání životy.“, řekl. Palestinské úřady na to odpověděly, že bariéra je ilegální a musí být zbořena. Dále prohlásili, že nebude nikdy mír dokud se nestane Jeruzalém hlavním městem Palestinského státu.

16.09.2005 00:00 2