Praha Jeruzalém

Podle dohody s Egyptem o bezpečnosti, která byla součástí strategie stažení z Gazy, bylo na hranici rozmístěno 750 egyptských pohraničníků, aby bránili pašování zpraní palestinskými teroristy. Po stažení izraelské armády však zabezpečení hranice silně ochabnlo. Již druhý den tisíce Palestinců přechází volně hranici a egyptští strážníci jen nečinně přihlížejí. Při marném pokusu nastolit pořádek zabili jednoho Palestince. Egypt oznámil, že jednoduše nechává Palestincům vydechnout a shledat se opět s jejich rodinnými příslušníky z egyptské strany hranice. Egypt slíbil obnovit pořádek, nicméně Izrael se obává, že přes takto chabě střeženou hranici budou putovat nejrůznější zbraně.

13.09.2005 00:00 2