Praha Jeruzalém

Během tohoto roku konvertovalo 1000 nežidovských vojáků k židovství. Nyní v izraelské armádě slouží 7000 osob, které imigrovaly do Izraele jako nežidé.

21.10.2005 00:00