Praha Jeruzalém

V jednom dni bylo na křestním místě Jardenit, jižně od Galilejského jezera, pokřtěno více než 700 křesťanů. Většina z nich přijela z Brazílie.

19.10.2005 00:00 1