Praha Jeruzalém

30 rodin židovských osadníků deportovaných z osady Guš Katif je vystěhováváno z hotelu v Aškelonu, ve kterém bydleli poslední dva měsíce. Vláda zastavila těmto rodinám dotace. Některým z nich bylo dokonce naúčtováno 300 šekelů za noc od 6. října. Nemají kam jít, ale měli by vyměnit hotel, což odmítají udělat.

16.10.2005 00:00 1