Praha Jeruzalém

Synagogy byly zaplněny modlitbami za odpuštění. Během dne měli lékaři a zdravotníci záchranné služby Magen David Adom (Červená Davidova hvězda) plné ruce práce s 1.999 lidmi, kteří potřebovali ošetření v tento svatý den. 83 lidí omdlelo v důsledku půstu a 16 případů si vyžádalo resuscitaci. 99 žen bylo ambulantně převezeno do nemocnice, kde porodily. 187 dětí potřebovalo první pomoc poté, co se zranily na kolech, skateboardech a kolečkových bruslích. Od té doby, co na nejsvětější židovský den nejezdí po ulicích žádná auta, mají děti ulice samy pro sebe.

16.10.2005 00:00 1