Praha Jeruzalém

Po loňském úspěchu „suky světel“ (stánku světel), která přilákala tisíce návštěvníků, dal letos jeruzalémský starosta Uri Lupolianski ve spolupráci se společnostmi „Mekorot“ a „Hagihon“ podnět k výstavbě „suky vody“ na Safřině náměstí. Bude to největší stánek na světě ? 30 m dlouhý, 16 m široký a 6 m vysoký ? celková plocha bude 480 čtverečních metrů. Ve vchodu do stánku budou umístěny 2 vodní clony o velikosti 3 krát 6 m a na ně budou promítány prázdninové motivy. Ve stánku se budou konat všechny velké sváteční události, včetně starostovy recepce pro velvyslance a diplomaty, lidi z Jeruzaléma a nové přistěhovalce, která se uskuteční 19. října v 17,00 hod. Zde bude probíhat i svátek Simchat Torah. Přistup na všechny události ve stánku je volný.

17.10.2005 00:00 3