Praha Jeruzalém

Malý keramický střep byl nalezen v Tel es-Safi, což je biblické město Gád. Gád bylo sídlem Filištínských a rodištěm izraelského nepřítele Goliáše. Na střepině jsou napsána dvě jména a jedno z nich se velmi podobá jménu Goliáš. Vykopávky byly objeveny pod vedením týmu Bar-Ilanské university. Archeologové tvrdí, že by mohly pocházet z doby i 50 let po životě Davida a Goliáše. Zatím je to nejstarší nález svědčící o přítomnosti Filištínských na území Izraele, který znovu potvrzuje věrohodnost Bible.

13.11.2005 00:00 6