Praha Jeruzalém

V masovém hrobě, objeveném v Německu na místě někdejšího koncentračního tábora v Echterdingenu, bylo dosud nalezeno 34 koster. Dokument, obsahující 619 židovských jmen nuceně nasazených pracovníků na předměstí Stuttgartu ukazuje zemi původu každého vězně. Svastika u některých jmen znamená ?mrtvý vězeň?. Tábor, který byl v provozu od listopadu 1944 do února 1945 byl známý svojí brutalitou. Vedoucí izraelské jednotky Interpolu, vrchní inspektor Ašer Ben-Arci doufá, že nalezne příslušníky rodin, jejichž příbuzní jsou uvedeni v seznamu. „Velmi doufám, že nakonec vystopujeme lidi ze seznamu. Dnes mám v úmyslu mluvit s velmi starým židovským mužem, který žil v Holandsku a přežil pracovní tábor. S jeho pomocí postoupíme k dalším žijícím svědkům a členům rodin v Izraeli.“ Ben-Arci řekl, že policie spolupracuje s Jad Vašemem, muzeem holocaustu v Jeruzalémě.

28.11.2005 00:00