Praha Jeruzalém

OSN probíhá každoroční debata o palestinské otázce, takže izraelská oficiální místa očekávají obvyklou dávku kritiky. Je to v OSN tradice, nechat projít přes 20 protiizraelských rezolucí právě k 29. listopadu, který je výročním dnem schválení plánu OSN na rozdělení Palestiny a vytvoření státu Izrael. Letos se izraelským diplomatům v OSN povedlo jednu protiizraelskou rezoluci stáhnout z programu, a u dalších jednají o jejich zmírnění. Rezoluce, prosazované arabskými a muslimskými členy OSN nejsou zavazující. Izraelský velvyslanec Dan Gillerman se tento den nezúčastní plánovaného programu a řekl, že se „na těchto šarádách nebude podílet. Připustíme, aby vyjádřili své stížnosti, a předvedli světu, jak patří minulosti – i s jejich nudnými řečmi.“

30.11.2005 00:00 1