Praha Jeruzalém

Předseda izraelské vlády Ariel Šaron zahájil zimní sezónu v Knesetu (izraelském parlamentu) vznesením požadavku, aby Palestinská samospráva vedla „skutečnou válku“ proti terorismu. Pokud to neudělají oni, bude to muset udělat Izrael. „Izrael bude pokračovat ve své sebeobraně a udeří na ty, kdo se teroru dopouští,“ oznámil Šaron. Šaron také vyjádřil podporu pro mezinárodním společenstvím podporovaný mírový plán „cestovní mapu.“ Premiér řekl, že „′cestovní mapa′ je jediný plán, který dává naději na mír a bezpečnost oběma [izraelskému i palestinskému] národům.“ Šaron slíbil posílení židovských komunit v Judeji a Samaří a dokončení stavby bezpečnostní bariéry.

01.11.2005 00:00