Praha Jeruzalém

Podle nedávné „vědecké“ studie nazvané „Přírodní historie Aškenazské inteligence“ jsou aškenazští Židé (evropského původu) intelektuálně nadprůměrní. Profesoři Gregory Cochran, Jason Hardy a Henry Harpending z Univerzity v Utahu v této studii naznačili genetické vysvětlení tohoto pozoruhodného jevu. Zakládají svou hypotézu na čtyřech pozorováních: Aškenazští Židé mají vyšší průměrné IQ než ostatní etnické skupiny, aškenazští mají nižší poměr vzájemných sňatků, z historických důvadů se Židé věnovali bankovnictví a poskytování půjček, kde ekonomicky (a tím i reprodukčně) přežívali ti inteligentnější, a konečně genetické mutace souvisící s chorobami obvyklými u aškenazských Židů souvisí i se zvýšenou inteligencí. Tato studie bude publikovaná v příštím roce v časopise The Journal of Biosocial Science, který vydává Cambridge University Press.

30.11.2005 00:00 112