Praha Jeruzalém

Ospalé pouštní město Beeršeba hostuje Světový šachový šampionát. Beeršeba je spojovaná s biblickým patriarchou Abrahamem, avšak nyní bude známá ještě z dalšího úhlu pohledu. Izraelské město má nejvyšší počet šachových mistrů ku počtu obyvatel na světě. Většina z nich jsou imigranti z dřívějšího Sovětského svazu. Velmistr, který organizuje tuto událost říká, že používá šachy k tomu, aby naplnil sionistickou vizi-učinit z pouště rozkvetlou zahradu.

05.11.2005 00:00 20