Praha Jeruzalém

Apoštolským nuncius pro Izrael, arcibiskup Pietro Sambi byl papežem Benediktem XVI jmenován do stejné funkce pro Spojené Státy. Sambi tak nahradí arcibiskupa Gabriela Montalvo, který byl ve funkci od roku 1998. Apoštolským nuncius, známý také jako papežův diplomatický zástupce, je úřad podobný úřadu velvyslance a má představovat trvalou přítomnost představitele biskupského stolce v cizím státě a oficiálně dohlíží na místní diecézi. Sambi byl jmenován do úřadu Apoštolského nuncia pro Izrael a Kypr a úřadu Apoštolského delegáta v Jeruzalémě a Palestině 6. června 1998.

20.12.2005 00:00 1