Praha Jeruzalém

Uprostřed chladu, deště a větru se 30 000 tisíc turistů shromáždilo v malém městě Betlém kousek od Jeruzaléma. Nejvíce jich bylo natěsnáno na náměstí Jesliček, kde se lidé shromáždili kvůli průvodům a koncertům a čekali na půlnoční mši v Chrámu Zrození, podle tradice místě Kristova narození. Ostatní evangelické kongregace, jako například Jeruzalémské baptistická církev, pořádali své vlastní bohoslužby v Betlémě. Hlava Palestinské samosprávy, Mahmúd Abbas se účastnil půlnoční mše.

Vánoční duch se znovu vrátil do tohoto města pod kontrolou Palestinské samosprávy. Ostrý vzestup aktivit teroristů po roce 2000 odradil návštěvníky od návštěv místa Kristova narození. Před rokem 2000 navštěvovaly Betlém o svátcích miliony turistů a poutníků. Nyní byli obchodníci spokojeni se stejným počtem turistů za rok, protože obchody byly lepší než obvykle.

Ve své první vánoční mši papež Benedikt XVI pronesl zvláštní modlitbu pro Svatou zemi. „Tam, kde je konflikt, dej zrození míru. Tam kde je nenávist, dej aby rozkvetla láska! Tam kde převláda temnota, ať začne svítit světlo.“

25.12.2005 00:00 1