Praha Jeruzalém

Plánovaná výstava v Londýně bude ukazovat antiizraelské a antisemitistické komiksy a kresby z období od 15.století až do současnosti. Budou zde taková znázornění, jako židovští hadi a Ariel Šaron pojídající palestinské děti. Vystavované materiály pocházejí ze soukromé sbírky židovského lékaře Šimona Kohena. „Jaký je rozdíl mezi legitimní politickou kritikou a rasistickou propagandou? Težko říct,“ prohlásil Kohen. Uspořádal tuto výstavu, aby ukázal veřejnosti, že antisemitismus existoval celá staletí. Řekl, že každý, kdo nevidí té Šaronově karikatuře antisemitismus je ignorant historie těchto „krvavých nactiutrhání“, které staví Židy do špatného světla.

08.12.2005 00:00 6