Praha Jeruzalém

Nový film se jménem „Free your mind“ (Uvolni svou mysl), který se začal promítat během prvního večera svátku Chanuka, vyzývá Židy žijící v severní americe, aby se vrátili domů do Izraele. Film používá alegorie jako ve filmu Matrix a je tak vlastně jeho parodií. Popis k filmu tvrdí, že „Původní film Matrix zobrazoval lidi žijící svůj, zdánlivě normální, život, ale v podstatě byl jejich život fyzicky vězení a psychicky klam.“ Tento film zobrazuje severoamerické Židy procitající z života v americkém snu, čelící nástrahám a těžkostem následků svého rozhodnutí odstěhovat se do Izraele a na základě své volby odejít ze známého a štědře se odměňujícího místa žít do státu Židů. Film vytvořila a režírovala organizace Kumah (hebrejsky ′povstaň′), která se povzbuzuje k masové imigraci Židů žijících v diaspoře do Izraele a zároveň ji i podporuje. Pro tvůrce je hlavní postava, kterou není nikdo jiný než [jako v Matrixu] sám Neo, jakýmsi odkazem na Neo-sionismus, židovské obrození, v jehož centru stojí Izrael a autentická židovská spiritualita.

27.12.2005 00:00