Praha Jeruzalém

Palestinští zemědělci vyvezli izraelským velkoobchodníkům 8 tun paprik. Je to první úroda sklizená ze skleníků, které zanechali na místě židovští osadníci po izraelském odsunu z pásma Gazy letos v létě. Předseda Palestinské společnosti ekonomického rozvoje Basil Džeber řekl, že na konci roku očekávají pěstitelé vývoz nespecifikovaného množství paprik, červených rajčat a jahod na evropské a další trhy. Skleníky, které jsou na ploše asi 750 akrů, odkoupila za přibližně 14 milionů USD soukromá nadace a byla podpořena dary od amerických Židů v naději, že posílí churavou ekonomiku Gazy a zajistí práci asi pro 3500 Palestinců, kteří pracovali v osadách.

12.12.2005 00:00 13