Praha Jeruzalém

Konzervativní lobbistická skupina v Americe vydala příručku, do níž poprvé zahrnula také záznamy o hlasování zákonodárců o Izraeli. Křesťanská koalice tradičně vydávala každé dva roky příručku o hlasování o domácích záležitostech, ale na žádost Výboru pro křesťanské spojence (výbor izraelského Knessetu) zahrnula také hlasování o Izraeli. Tím se podle ředitele výboru Joshe Reinsteina stalo hlasování o Izraeli ústředním bodem ve volebním vzoru křesťanské komunity v USA. Křesťanská koalice založená roku 1989 Patem Robertsonem má 2 miliony podpůrců a do loňských prezidentských voleb rozeslala 70 milionů volebních příruček. „Pro lidi víry je důležité znát, jak si naši zákonodárci stojí v podpoře Izraele,“ řekla Roberta Combsová, prezidentka skupiny. „Naše srdce je s Izraelem.“

28.12.2005 00:00