Praha Jeruzalém

Při renovaci budovy v portugalském městě Porto byla objevena synagoga ze 16. století. Synagoga byla vybudována v době, kdy byli portugalští Židé nuceni ke konverzi ke katolicismu nebo riskovali upálení. Synagoga byla skryta za falešnou zdí ve čtyřpatrovém domě, který chce římsko-katolický kněz přestavět na domov pro seniory z jeho farnosti. V synagoze byla nalezena v granitu vytesávaná metr a půl vysoká a k východu (Jeruzalému) obrácená schrána, která sloužila jako úschovna svitků Tóry středověkých Židů. Aaron Ram, izraelský velvyslanec v Portugalsku, k nálezu řekl: „Je to vzrušující. Když to vidíte, cítíte část historie.“

28.12.2005 00:00