Praha Jeruzalém

Hustý déšť a dokonce i sníh padal během víkendu v celé zemi. I přes předpověď možného sněžení v Jeruzalémě na Vánoce a předvečer Chanuky se hlavní město probudilo do zrádně větrného a deštivého zimního rána. Mezitím na severu padal sníh (na Golanských výšinách a na hoře Chermon) a Galilejské jezero stouplo o 7,5 cm.

Díky Bohu za vyslyšení našich modtliteb za déšť.

25.12.2005 00:00 2