Praha Jeruzalém

Ministerstvo turismu oznámilo, že počet turistů, kteří navštívili v době od ledna do června 2005 Izrael, vzrostl oproti minulému roku o 73 procent. Výsledky průzkumu ukazují, že katoličtí turisté vedou mezi nežidovskými turisty, když jich v první polovině roku 2005 navštívilo zemi 156 000, což je vzrůst o 91 procent proti první polovině roku 2004. Protestantských turistů navštívilo ve stejné době Izrael 104 000 (vzrůst o 39 procent) a ostatních křesťanů navštívilo Izrael 104 000 (nárůst 53 procent). Počet židovských turistů stoupl o 5 procent na 371 000. „Jsme uprostřed hospodářské revoluce prvního řádu,? řekl ministr turistiky Abraham Hirchson. ?Turistika se změnila na hlavní katalyzátor růstu izraelské ekonomiky.“

19.12.2005 00:00 12