Praha Jeruzalém

Zákonodárci očekávají přijetí zákona, který by vyžadoval aby více ultra-ortodoxních Židů ukončilo nějakou verzi vojenské služby, například službu v záchranných organizacích. Nyní mají ortodoxní Židé výjimku z povinné vojenské služby, která je jinak vyžadována od všech Izraelců. Ministerský předseda Ariel Šaron řekl, že cílem zákona je ulehčit sekulárním židům, kteří nesou tíži břemena služby v armádě. „To, že vojenská sužba ultra-ortodoxních židů nebyla dosud vyřešena považuji za národní skandál,“ řekl předseda strany Šinui Josef Lapid. „Šinui požaduje, aby tato povinnost služby v armádě, spadala na každého mladého a zdravého Izraelce.“ Na druhé straně mnoho ultra- ortodoxních židů odmítá sloužit v armádě. „Ti kteří studují Tóru jsou součástí boží armády, která chrání lid Izraele ne méně než každý jiný voják,“ řekl poslanec Moše Gafni.

18.12.2005 00:00 1