Praha Jeruzalém

Izraelská Unie Pro Životní Prostředí vykreslila ve své výroční zprávě izraelské životní prostředí velmi neblaze. Zpráva říká, že kvalita pitné vody nedosahuje standardů západních zemí. Norma pro pitnou vodu je v Izraeli třikrát méně přísná než jsou standardy na Západě. Není překvapením, že 72% lidí v Izraeli pije jen balenou nebo filtrovanou vodu. Kvalita ovzduší je ještě horší ? zpráva mluví o nedostatečné technické normy vozidel; tyto normy totiž vůbec neobsahují emisní limity. Ministr zdravotnictví odmítl hodnocení kvality vody se slovy: „Izrael má stejnou kvalitu vody jako USA a jiné evropské země.“

22.12.2005 00:00 4