Praha Jeruzalém

Dr. Jose Cohen, vedoucí chirurg týmu lékařů u Ariela Šarona je expert na chirurgii spodní části lebky a prováděl mnoho základních a klinických výzkumů v oblasti mikroanatomie mozku. Tento skromný lékař však je ve svých 40 letech dosud svobodný a žije ve studentské koleji, blízko nemocnice Hadassa. Přistěhoval se do Izraele před 4 roky z Argentiny, kde pracoval jako neurochirurg. Kvůli své jednotce pro mrtvice v nemocnici Hadassa je v jednom kole 24 hodin denně. V Argentině navštěvoval židovskou školu, naučil se hebrejsky a dostalo se mu sionistické výchovy. Prof. Felix Umansky, ředitel neurochirurgie v Hadasse, narozený v Argentině, získal Cohena na lékařské konferenci v Brazílii. Umansky slyšel jednu z Cohenových přednášek o léčení akutních mrtvic a pozval ho, aby otevřel takovou službu v Jeruzalémě. Mansky a Cohen pracovali společně na krvácení mozku u Šarona.

09.01.2006 00:00 26