Praha Jeruzalém

Psi, vyhledávající výbušniny, nemohou být v muslimských zemích použiti v boji proti teroristům, což je fakt, který děla problémy izraelským a americkým vojákům v Iráku. Ale devětadvacetiletý cvičitel psů Geva Zin nalezl řešení: cvičí kozy. Zin, který vede psí smečku v kibucu Kanav, již cvičil psy a dokonce vepře, aby vyčenichali výbušné materiály a odhalili miny. Protože měl úspěch, vyzvali ho vojenští činitelé, aby vycvičil zvíře, které nebude muslimům nepříjemné, jako jim jsou nepříjemní psi a vepři. „Koza je velmi přátelské zvíře a muslimský svět ji přijímá,“ řekl Zin. Průlomu dosáhl s mladou kozou, kterou vychovával. Když najde výbušný materiál, sedne si a dává tak znamení vojákovi u ní, že příslušného jedince je třeba podrobit prohlídce.

09.01.2006 00:00 5