Praha Jeruzalém

První skupina 44 studentek zaměřených na sociální práci završila svá studia převzetím diplomů na pondělní slavnostní ceremonii v mezinárodním Kongresovém centru v Jeruzalémě. Univerzita byla otevřena v roce 2001 s požehnáním tehdejšího hlavního sefardského rabína a předsedy politické strany Šas Ovadije Josefa. „Poprvé v historii se ultraortodoxní (charedim) komunita odvážila otevřeně legitimizovat udělování akademických titulů ženám,“ Josef prohlásil. Více informací naleznete v letošním březnovém magazínu Israel Today.

25.01.2006 00:00