Praha Jeruzalém

Během prvních dnů pouti do Mekky, která je jedním z pěti pilířů islámské víry, dva miliony muslimů proklamovalo smrt Americe a Izraeli. Mohamed Mohamedi Rejšahri pronesl řeč napsanou íránským duchovním vůdcem, ve které kritizuje „zaprodanou izraelskou vládu“ a „satanistickou politiku mezinárodního sionismu.“ Posluchači z řad poutníků nad hlavami drželi žluté transparenty prohlašující „Smrt Americe“ a růžové naopak přivolávaly „Smrt Izraeli.“ Toto se stalo v Saudské Arábii, jedním z nejdůležitějších spojenců USA na Blízkém východě, což je pro USA velmi znepokojující. Rejšahri dále pronesl: „Ten ?velký satan? [fráze pro označení USA] je ztělesněné zlo, páchá násilí na celém lidstvu, zatímco zvedá vlajku obhajování lidských práv a vyzývá Blízký východ k demokratizaci.“ Představitelé Saudské Arábie a Ministerstvo poutě do Mekky k těmto výrokům nepodali žádné prohlášení.

10.01.2006 00:00 9