Praha Jeruzalém

Ve čtvrtek podstoupil předseda vlády Ariel Sharon další vyšetření mozku. Byl

to další pokus lékařů zmapovat poškození jeho mozku. Jeho stav je

kritický, ale stabilizovaný. Šaron je stále připojen na dýchací

přístroj, ale dýchá nezávisle na něm. V průběhu trojité operace lékaři

odřízli pravou stranu Šaronovy lebky a zmrazili ji kvůli uchování.

Lékaři ji vrátí na její místo, až nebude potřeba monitorovat jeho

vnitrolebeční tlak a mozková tkáň nebude otékat. Zůstává otázka: až se

Šaron probudí z uměle vyvolaného spánku, budou zachovány jeho

schopnosti chápání a paměť?

12.01.2006 00:00 3