Praha Jeruzalém

Po čtyřech dnech násilných střetů mezi židovskými osadníky a vojáky vyhlásila izraelská armáda v Hebronu uzavřené vojenské pásmo. To by mělo zabránit pronikání protestujících Židů s celé země k účasti na demonstracích. Ačkoliv stovky osadníků již házeli kameny na Palestince a spálili domy v blízkosti Jeskyně patriarchů, zabránili izraelští vojáci více než dvěma stům osadníkům vstoupit do staré čtvrti města. Osadníci se stavěli proti hrozícímu vystěhování devíti izraelských rodin, kteří nezákonně žijí v oblasti bývalého městského tržiště. Úřadující předseda vlády Ehud Olmert řekl: „Nařídil jsem vedoucím obranných složek, aby jednali rozhodně. Ti, kteří pozvednou ruce proti bezpečnostním silám, budou nejpřísnějším způsobem stíháni.“ Při střetech byl lehce zraněn jeden důstojník a byl převezen na jinou základnu k lékařskému ošetření.

16.01.2006 00:00 1