Praha Jeruzalém

Výkonný premiér Ehmud Olmert vyhlásil válku všem nelegálním osadníkum v Hebronu na starém tržišti a nařídil armádě demolici devíti domů v nelegální osadě Amona. Téměř 4000 policistů a vojáků se bude podílet na evakuaci. Šin Bet (tajná služba) prohlásila, že osadníci z Amony se chovají nepřátelsky a napadají vojáky. „Vidí Amonu jako místo, kde porazí Izrael,“ řekl Dan Haluc, náčelník štábu Izraelské Armády. „Objevují se hlasy volající po založení státu Judsko a zrušení státu Izrael. Toto není stažení ve své klasické podobě zákona a pořádku,“ řekla Cipi Livni, ministryně spravedlnosti. „Konflikt mezi osadníky a vládou je boj o moc.“

19.01.2006 00:00 2