Praha Jeruzalém

Krajně pravicoví židovští extrémisté prohlásili, že kletba smrti vyslovená nad Šaronem v červenci byla odpovědná za jeho infarkt. „Přijímám odpovědnost za to, co se stalo,“ řekl Baruch Ben-Josef. „Naše pulsa denura (aramejsky šlehající plameny) zafungovala. Nic nemohlo Šarona zabít a on říkal, že jeho předci žili dokud nepřesáhli sta let věku, ale my jsme jej dostali pomocí pulsa denury.“ Šéf Národní židovské fronty, Baruch Marzel, požadoval po veřejnosti skončení nářků za premiéra. „Já se za něj nemodlím,“ řekl Marzel. „Šaron vykořenil hroby a zničil domovy a já nemám v úmyslu se za něj modlit.“ Josef Dajan, další účastník rituálu pulsa denura řekl, že zatímco nemůže s určitostí říct, že infarkt zapříčinila kletba, je si jist, že evakuace osad v Pásmu Gazy přispěla k podlomení jeho zdraví.

08.01.2006 00:00 14