Praha Jeruzalém

Svátek světel osvěcuje národ

Židé po celém světě do pondělí pokračovali v oslavách svátku Chanuka, během kterého celý týden zapalovali svíčky. Letos to bylo poprvé od roku 1959, kdy svátek Chanuka začal 25.prosince a skončil 2.ledna. Stovky Izraelců i cizinců navštíví během svátku Chanuka Nahlaot. Nahlaot je dobře znám pro své malebné uličky, otevřená nádvoří a četné synagogy. Místní obyvatelé zapalují svíčky (chanukkiot) a v krabičkách je pak umisťují před dveře či branky svých domů. Jasná světla opravdu upoutají pozornost. Je tomu právě sto let, co žil každý obyvatel Jeruzaléma chráněn Ottomanskou zdí z 16.století. Tato část Jeruzaléma je dnes nazývána Staré město. Koncem roku 1800 Židé začali osidlovat i oblasti za zdí. Nahlaot je jedním ze sousedství, která byla založena právě během zmíněného období. Kdysi byl Nahlaot rozdělen na dvě čtvrti – Aškenázskou a Sefardskou, nyní je rozmanitě zabydlen mladými i starými z celého světa.


Oslavy se smutkem

Zatímco většina Izraelců připravila sváteční výzdobu a tradiční pokrmy, vystěhovalci z Gazy museli o vytvoření sváteční atmosféry v hotelových pokojích trochu bojovat. „Podle židovské tradice bychom měli světla chanuky zapalovat v našem domově, ale nyní domov nemáme,“ říká Rina Akerman, která bydlí v hotelu již od září i s celou svou rodinou a čekají, kdy se nastěhují do maringotek. Hotelová pravidla nedovolují hostům zapalovat svíčky na pokojích a tak se jim to snaží vynahradit alespoň tím, že zapalují společné chanuky ve vestibulech. „Hodně přemýšlím o loňském roce, kdy jsme si s rodinou zapálili chanuku doma a mysleli si, že letos to bude stejné,“ říká Chana Kohen. „Naše rodinná chanuka je ale nyní uzamčena ve skladě.“


Obrovská svíce v Jeruzalémě

Jeruzalémský magistrát sponzoruje největší chanukovou svíčku. Svíčka, vytvořená z 5 000 jednotlivých svíček (3,5 tuny vosku), v 8 barvách, vysoká 8,5 metru (25,5 stopy a 33 palců), byla umístěna na sever od Jeruzaléma v Pisgat Ze′ev a v neděli zapálena. Navíc ji čeká zápis do Guinessovy knihy rekordů.


Historie

Chanuka, známá také jako Festival světel, je oslavou historického vítězství Makabejských a připomíná opětovné zasvěcení druhého chrámu v roce 165 před naším letopočtem. Znesvěcení druhého chrámu bylo vyvrcholením násilné helenizace za vlády Antiocha IV., který se dostal k moci po smrti Alexandra Velikého a rozdělení Blízkého východu, kdy byl Izrael pod správou dynastie Seleukovců vládnoucích v Sýrii. Cizí panovníci umístili ve Svatyni svatých modly a obětovali prasata. Antiochus uvalil rozsudek smrti na obřízku a zachovávání šabatu. Kněžská rodina Hasmoneů v čele s Matyášem odmítla dodržovat panovníkovy rozkazy a vedla tříletý odboj. Po porážce syrské armády Židé usilovali o uklizení a očištění Chrámu. Když však přišli dovnitř, aby zapálili sedmiramenný svícen menoru, našli pouze malou nádobku s olejem, který mohl vystačit jeden den. Onen svatý olej vydržel v menoře celých osm dní. To byl opravdu velký zázrak! Jako vzpomínku na tento zázrak, Židé po celém světě slaví Chanuku zapalováním chanukkihů a svícnu menory (ale s osmi rameny). Jedna ze svíček, zvaná šamas („služebnická“svíce), zapaluje všecky ostatní. K této svíčce je přirovnáván Mesiáš ? on je „sloužící“ svíce, která je „světlem světa“.

V souladu s tradicí Židé dodnes zpívají chanukovou píseň, zvanou Maoz Cur Ješuati (Skála mého spasení). Tradice zahrnuje také dopřávání si tučných jídel jako jsou latkes (rajčatové palačinky) a sufganiot (koblihy se želé). Bývá také čten úsek z Numeri ( IV. kniha Mojžíšova) 7:1-8:4, proroka Zachariáše 2:14-4:7 a První knihy královské 7:40-50.

02.01.2006 00:00 24