Praha Jeruzalém

Podle zprávy, kterou v pondělí uveřejnil Národní pojišťovací institut žije téměř každý čtvrtý Izraelec pod hranicí chudoby. Podle zprávy se během minulých pěti let dostalo pod tuto hranici půl milionu Izraelců, což představuje 100 000 rodin. V této době vzrost počet obyvatel Izraele o cca 8 procent, ale počet chudých se zvýšil o 45 procent. Zpráva uvádí, že 1 534 300 Izraelců žije pod hranicí chudoby, tj. 23,6% obyvatelstva, ve srovnání se 13% v USA. Významně se zvýšil počet chudých izraelských dětí. V roce 2000 bylo chudých 25,2% izraelských dětí, ale toto číslo se v roce 2004 zvýšilo na 33,2%.

24.01.2006 00:00