Praha Jeruzalém

Americká podpora Izraele po vítězství Hamásu v palestinských volbách stoupla na nejvyšší úroveň od války v Perském zálivu v roce 1991. Zároveň vzrostl počet Američanů pohlížejících nepříznivě na Palestince. Tato zjištění přinesl rozsáhlý průzkum Gallupova ústavu zaměřený na názory Američanů na světové dění. Průzkum byl proveden poté, co bylo jasné, že Hamás získal většinu křesel v palestinském parlamentu. Většina respondentů je proti diplomatickým vztahům s Hamásem vedenou Palestinskou samosprávou, pokud Hamás neuzná Izrael. Více než polovina souhlasí se zastavením finanční pomoci Palestincům, i kdyby Hamás Izrael uznal.

Tento každoročně prováděný průzkum ukazuje, že Američané mají obecně tendenci příklonu k Izraeli – nyní se k sympatiím s Izraelem přihlásilo 59 procent respondentů, 15 procent respondentů pak vyjádřilo sympatie k Palestincům. Loni byl tento poměr 52 ku 18 procentům. Sympatie k Izraeli dosáhly vrcholu (64 procent) během války v roce 1991 v době, kdy byl Izrael ostřelován iráckými raketami SCUD. Zatímco se poměr Američanů pohlížejících příznivě nebo nepříznivě na Izrael oproti minulým průzkumům nezměnil, v případě názoru na Palestinskou samosprávu došlo oproti loňsku k nárůstu o 14 procent ve prospěch negativního postoje, který má 78 procent respondentů. Kladný postoj vůči samosprávě pak vyjádřilo 11 procent, pouze o málo více než třetina loňského počtu. Od zahájení tázání ohledně samosprávy v roce 2000 to jsou nejnižší údaje. Mezi postojem k samosprávě a volebním vítězstvím Hamásu je přímá souvislost. Osoby seznámené s vítězstvím Hamásu tíhly k větší podpoře Izraele a menší podpoře Palestinců. Z těch osob, které znaly výsledky voleb, pouze 8 procent sdělilo, že nahlíží na Palestinskou samosprávu příznivě, z těch, které výsledky neznaly to bylo 15 procent.


Výsledek průzkumu ukazuje pesimismus Američanů ohledně šancí Blízkého východu na mír. Dvě třetiny respondentů neočekává, že dojde k uklidnění situace a mírovému soužití Izraelců a Arabů.

Gallupův ústav se dotazoval celkem 1002 dospělých. Statistická odchylka je 3 procenta.

15.02.2006 00:00 3