Praha Jeruzalém

Dokončení stavby bezpečnostní bariéry, kterou Izrael staví, aby udržel teroristy mimo své území, je naplánováno na rok 2007. Během letošního léta bude dokončen úsek ohraničující ze tří stran Jeruzalém, který bude vybaven jedenácti kontrolními stanovišti, aby byla zajištěna plynulost dopravy dovnitř a vně Jeruzaléma. Další dlouhé úseky zahrnující blok Guš Ecion na jih od Jeruzaléma a město Ariel v centru Samaří budou dokončeny až příští rok. Jisté obavy panují ohledně možných raketových útoků na leteckou dopravu z výše položených oblastí v blízkosti Ben Gurionova letiště, nicméně vláda prohlásila, že při ochraně letiště bude spoléhat na svoje zpravodajské služby. Část bariéry má také ohradit okrajovou část Jeruzaléma Ma′ale Adumim, ale ta nebude ještě tento rok dokončena.

08.02.2006 00:00 7