Praha Jeruzalém

Arabský bojkot Izraele zavedený Arabskou ligou již v roce 1951 odumírá. Arabské a izraelské firmy, které spolu chtějí obchodovat a nepopudit arabské vlády, využívají služeb celosvětově působící společnosti Aramex, která zajišťuje subjektům americké adresy, kam jsou výrobky posílány, pak je přebalí a odešle se známkou USA do arabských zemí. Bojkot probíhá tedy jen naoko. Ve dnech své největší slávy měl Úřad arabského bojkotu na svém seznamu 8500 firem majících nějaké styly s Izraelem. Úřad zavedl dokonce sekundární a terciální bojkot firem, které nebyly přímo napojené na izraelské společnosti. Dnes však i ty nejradikálnější režimy snižují oficiální úroveň bojkotu, aby se mohly podílet na mezinárodních projektech a institucích.

28.02.2006 00:00 12