Praha Jeruzalém

Vskutku zvláštní kličkou osudu se jeví být zpráva o tom, že příbuzný Hermanna Göringa, jenž býval Hitlerovou pravou rukou, se stal zapáleným Sionistou. Matthias Göring (49) slaví Šabat, nosí čepičku zvanou kippa a během odsunu Izraelců z Gazy si vzal oranžový náramek hnutí proti odsunu s nápisem „Židé, nevyhánějte Židy“. Je to opravdu znatelná změna v rodinné tradici, protože jeho pradědeček byl bratrem dědečka Hermanna Göringa. Göring založil Gastapo a byl jedním z hlavních tvůrců Konečného řešení – systematického vyhlazování evropského Židovstva. Byl odsouzen k smrti během Norimberského procesu, ale než mohl být vykonán rozsudek, spáchal sebevraždu ve své cele. Víra v Boha a láska k židovskému národu je nadpřirozeným Božím zásahem do života Matthiase Göringa. „Řekl jsem Mu: „Pokud existuješ, potřebuji Tvoji pomoc právě teď, ne až za několik dnů či týdnů, ale právě teď. Nevím vůbec, co mám dělat.“ To bylo poprvé v mém životě, co jsem se modlil.“ Článek o zázračných změnách v životě Matthiase Göringa, vyjde březnovém zpravodajství z Izraele v tištěném měsíčníku Israel Today.

24.02.2006 00:00 4