Praha Jeruzalém

Poslední průzkumy ukázaly, že Šaronova Kadima v preferencích klesla a získala by tak ve volbách do parlamentu 41 křesel, zatímco poziceStrany Práce a Likudu se nějak výrazně nezměnila. Pravicové náboženské strany (Národní Náboženská Strana a Národní jednota), by se podělily o osm křesel. Náboženská strana Šas se od posledního průzkumu propadla o jedno křeslo; z jedenácti na deset. Strana Jednotný Judaismus Tóry (rovněž pravicová náboženská strana) a levicová strana Merec by každá získala po pěti křeslech.

17.02.2006 00:00