Praha Jeruzalém

Před založením státu Izrael žili Židé v malých zemědělských komunitách zvaných „kibbucim“ (plurál od „kibuc“). Nyní dostalo celkem 13.000 domů v 116 kibudech povolení k převodu do osobního vlastnictví. Proces převodu bude trvat několik let, vlastníci pak budou mít právo své domy prodávat nebo odkazovat dědicům. Hodnota domů se pohybuje v rozmezí 20.000 až 300.000 dolarů. S jejich privatizací se blíží konec komunitního života v Izraeli.

22.02.2006 00:00 3