Praha Jeruzalém

Izraelský prezident Moše Kacav v neděli ocenil vydání knihy o společnosti izraelských Arabů. „Všichni jsme odpovědni za situaci, v níž se arabský sektor nachází,“ řekl Kacav poté, co obdržel knihu editovanou Dr. Azízem Haidarem a publikovanou Van Leerovým institutem. Kniha „Arabská společnost v Izraeli: populace, společnost a ekonomika“ odhaluje nerovný status arabských občanů Izraele. Prezident Kacav vyjádřil naději, že příští Knesset (parlament) podnikne kroky k nápravě této situace. Tato kniha byla první svého druhu, která se arabským sektorem zabývala po podskupinách spíše než jako celkem. Výsledkem je jasnější obrázek a hlubší porozumění společnosti izraelských Arabů. Kniha také došla k jiným počtům, než oficiální statistiky Ústředního statistického úřadu (CBS). Počet arabských občanů Izraele je 1,1 milionu (15%), zatímco podle statistik CBS 1,4 milionu. CBS totiž započítává i obyvatele Východního Jeruzaléma, kteří nejsou občany Izraele, Drúzy na Golanách a také mezi Araby započítává křesťanské Rusy. Podle Azíze Haidara je účelem tohoto navyšování počtu Arabů znepokojovat Židy demografickým problémem. Kniha dále odhaluje, že vzdělané arabské ženy se podílejí na pracovní síle vyšší měrou než jakákoli jiná složka arabské společnosti. Počet samostatných žen je mezi Araby také vyšší než mezi Židy a míra porodnosti mezi Arabkami klesla na čtyři děti z devíti v šedesátých letech. Haidar je přesvědčen, že nerovné příležitosti Arabů vedou ke snížení HDP a ke špatným postojům vůči židovské většině.

20.02.2006 00:00 2