Praha Jeruzalém

Parlamentární výbor Knesetu pro křesťanské spojence tvořený zástupci několika parlamentních stran vyjádřil svoje znepokojení nad drtivým vítězstvím Hamásu. „Vytvoření ′Hamastánu′ vedeného radikálním Islámem, který je otevřeně antižidovský a antikřesťanský a ne pouze antiizraelský, je vyhlášením náboženské války proti oběma našim vírám,“ prohlásil na měsíčním setkání této parlamentní lobby člen parlamentu, Jurij Štern (strana Izrael Bejtenu), který výboru spolupředsedá. Štern také prohlásil, že vítězství Hamásu nejenom že je fyzickým nebezpečím pro Izrael a západní svět srovnatelným s tím, co se v Evropě událo ve třicátých letech minulého stolení, ale představuje také duchovní a náboženskou hrozbu pro „občanské přesvědčení, náboženství, a víru“ jak Judaismu tak křesťanství. Výbor Knesetu pro křesťanské spojence představuje nově vzniklý zájem Izraelců o získávání podpory z křesťanské komunity a zároveň poskytuje prostor fórum pro prohloubení komunikace a spolupráce, zaměřuje pozornost Izraelců na podporu křesťanů a mobilizuje křesťanskou podporu Izraele.

01.02.2006 00:00 1