Praha Jeruzalém

V severním Izraeli byly odkryty podzemní místnosti a tunely, které Židé používali během odboje proti Římanům před téměř 2000 lety. Archeologové říkají, že tam Židé shromáždili zásoby a byli připraveni se před Římany skrývat během vzpoury v letech 66-70. Šachty propojené tunely sloužily jako skryté podzemní domovy. Jardena Alexandre z Izraelského památkového úřadu řekla, že objevy v Kfar Kana na severu Izraele dokazují, že se Židé na vzpouru připravovali, což je v rozporu s dosud akceptovanou verzí, že povstání začalo neočekávaně. „Určitě to nebylo spontánní,“ řekla Jardena Alexandre. „Tehdejší Židé se na to podle objevených podzemních skrýší určitě připravovali.“

15.03.2006 00:00 4