Praha Jeruzalém

Izraelci oslavují letošní Purim ve velkém stylu. Purim je v podstatě takovým izraelským Halloweenem – každý oblékne kostým a vyrazí oslavovat do ulic. Purim se koná 14. dne měsíce Adar. V hrazených městech, jako je Jeruzalém, se Purim slaví až následující den. Ačkoliv Purim trvá jen jeden den (ve většině země se konal v úterý, v hrazených městech jako je Jeruzalém ve středu), Izraelci se začali strojit v týdenním předstihu. Na promenádě v Tel Avivu se během posledního Šabatu procházelo několik malých „ninjů“ a „princezen“ se svými rodiči – tyto dva dětské kostýmy jsou letos populární. V Jeruzalémě si děti přinesly své kostýmy do školy a pořádaly ve třídách nedělní besídky.


Na Purim si Židé připomínají Boží záchranu perských Židů před genocidou, o které se píše v biblické knize Ester. Obecně je Purim oslavou přežití židovského národa. Navzdory pronásledování a dokonce i snahám o naprosté vyhlazení Židů, židovský národ přežil dodnes. Mezi zvyky spjaté se svátkem Purim patří koše s jídlem, hamanovy uši (pečivo), slavnostní pokrm (seudat Purim), dobročinnost (matanot l′evyonim), slavnostní přehlídky (adloyada), různé hry (shpiels), karnevaly (shuk Purim), kostýmy a rozličné hlučné nástroje. Právě kvůli radostným oslavám je Purim nejoblíbenějším židovským svátkem jak pro dospělé, tak pro děti. Středa vyvrcholila na různých oslavách v okolí měst. Večer se obyčejná města proměnila virtuálně v města duchů, protože každý byl na nějaké své oslavě, ať již na mesiánském shromáždění, v synagoze či doma.

17.03.2006 00:00 2