Praha Jeruzalém

1200 mladých vedoucích činitelů z kruhů amerického židovstva v úterý skončilo svou návštěvu Izraele při níž se měli se zemí seznámit blíže, „než jak to umožňují novinové titulky“. Účastníci ve věku mezi 22 – 24 lety trávili čas poznávání společenských a kulturních aspektů života ve Svaté zemi. Takováto setkání pořádaná Spojenými židovskými komunitami (United Jewish Communities – UJC) se obvykle konají každý druhý rok ve Washingtonu, ale organizátoři tentokrát rozhodli o setkání v Tel Avivu, aby seznámili tyto mladé lidi s reálným životem v Izraeli. Ti pak poznali Izrael jako mladou technologicky vyspělou zemi, která je přes svou historii také živá. Poznali, že Izrael nejsou pouze bezpečnostní problémy a náboženský fundamentalismus.

09.03.2006 00:00