Praha Jeruzalém

Zatímco podle židovského práva je předmanželský sex zakázán, nový akademický článek profesora Cvi Zohara z univerzity Bar Ilan o tomto tématu debatuje. Zohar říká, že předmanželský sex je přípustný mezi věřícími sionisty pokud je vztah založen na vzájemném respektu a pokud se žena ponoří do mikve (rituální lázeň). Zohar argumentuje, že židovští mladí muži a ženy dodržující židovské právo mohou usměrnit své hormony do košer sexu bez manželských závazků. Jelikož článek upoutal velkou pozornost, rabíni ješiv věří, že více dospělých věřících bude provozovat pohlavní styk před svatbou.23.03.2006 00:00 216