Praha Jeruzalém

Ultraortodoxní židovská sekta šířila mezi dětmi letáky pravící, že účast ve volbách je zakázaná a že sionisté pomáhali během 2. světové války nacistům, aby získali podporu pro židovský stát. Židé Charedim, vyznavači teologicky nejkonzervativnější formy ortodoxního judaismu, věří, že pouze Mesiáš by měl obnovit Izrael pro Židy. V letáku říká stařec svému vnukovi, že 2. světová válka byla sionisty vnímána jako příležitost vytvořit národ, ale stála životy 6 milionů Židů. Leták popisuje sionisty jako zlou satanskou mocnost zneužívající děti Charedim. Leták vyvolat smíšené reakce, dokonce i mezi ultraortodoxními samotnými. Rabín Eliezer Berland leták smetl a řekl svým následovníkům, ať jdou volit. Zároveň však řekl, že nespravedlonsti sionistů by neměly být nikdy zapomenuty ani odpuštěny.

27.03.2006 00:00 5